Acte necesare

Carte de identitate vehicul original.

Certificat de inmatriculare original.

Cartea de identitate a persoanei care prezinta autovehiculul.

Asigurare raspundere civila obligatorie.